TEST VAŠEHO POHOVORU


NEŽ ZAČNETE...

  • Vzpomeňte si, jak to bylo, když jste byl/a naposledy na pohovoru. Pokuste, aby vaše odpovědi byly co nejblíž realitě..
  • Pokud chcete z testu vytěžit maximum, pak odpovězte PRAVDIVĚ na VŠECH 10 otázek. Jen tak získáte objektivní zpětnou vazbu a zjistíte, jestli to, co říkáte, jak se chováte a jak se prezentujete na pohovorech vám pomůže uspět!
  • Vyberte si ze 3 možností vždy jen JEDNU možnou odpověď.

Máte připravenou svoji strategii, svůj plán, jak uspět na pohovoru?

Co všechno si před pohovorem připravujete?

Kolik času přípravě věnujete?

Trénujete si svůj pohovor nanečisto?

Víte pokaždé, s kým se na pohovoru máte setkat?

Máte připraveno, na co se budete na pohovoru ptát vy?

Co na pohovoru říkáte?

Jak se na pohovoru chováte?

Co je podle vás pro úspěch na pohovoru nejdůležitější?

Co děláte po pohovoru?