TRÉNINK AKTIVNÍHO NASLOUCHÁNÍ

Půldenní praktický workshop - 23. 5. 2018 v Praze


Jak funguje komunikační autopilot a proč si kvůli němu lidé tak často nerozumí? 

Proč lidé obvykle vnímají zpětnou vazbu jako kritiku a jak zpětnou vazbu poskytovat, aby byla přijímána a plnila svůj účel a stala se nástrojem pro osobní vývoj? 

Co to je parafráze, re-framing, zrcadlení a jak tyto techniky můžete použít v běžné každodenní komunikaci?

Co jsou zázračné otázky a jak mohou pomoci motivovat lidi k lepšímu výkonu?

Transformační seminář: CESTA ZA DIAMANTEM V NÁS

PŘIHLÁŠKY UZAVŘENY


Málokdo si je své jedinečné hodnoty a svého unikátního potenciálu vědom
 
Přitom právě to je klíčem k tomu, abychom něco vytvořili, ovlivnili či změnili...
Náš POTENCIÁL nám umožňuje dělat dobře práci, která nás baví a kterou máme rádi. HODNOTA, kterou do své práce dáváme, nám umožňuje dosahovat výsledků,
které chceme.
Tak můžeme být prospěšní a pomoci dalším lidem a možná i celému světu.

Workshop: JAK POCHOPIT DRUHÉ
(a lépe s nimi vycházet)

Půldenní praktický workshop - 6. 6. 2018 v Praze


Jak to, že někteří lidé jsou nám sympatičtí a jiní vůbec? Proč si s některými kolegy tak dobře rozumíme, vycházíme spolu a s jinými ne? Proč nás někteří lidé nechápou a my nechápeme je? Proč se někteří lidé chovají tak divně, pro nás nepochopitelně...?

Svou roli v tom hrají naše odlišné vlastnosti, temperament, energie... Je vůbec možné porozumět komunikaci jiných lidí, naučit se jim rozumět, chápat jejich pohnutky a vnímání světa? Najít si k sobě cestu?

Naučte se jednoduchou typologii, díky které pochopíte, proč vy sami reagujete a chováte se určitým způsobem a také porozumíte reakcím
a chování druhých lidí.